Gewerbedatenbank

Color Metal GmbH

Logo
Kurz­be­schrei­bung

Per­fek­ter Prä­zi­si­ons­for­men­bau | Spritz­gieß­werk­zeu­ge | Pass­ge­naue Senk- und Draht-Erodier-Technik | 5‑Achs-Simultan-Fräsen | Top-Schleif-Technologie • Kon­struk­ti­on • Ent­wick­lung • Her­stel­lung • Seri­en­rei­fe

Anschrift

Griß­hei­mer Weg 7
Hei­ters­hem 79423

Web­sei­te

color-metal.de

Tele­fon

07634 5127–0

E‑Mail

E‑Mail-Adresse ver­bor­gen; Java­Script ist erfor­der­lich.