Vereine von A‑Z

Akkordeon-Orchester e.V.

Fleck, Bernd
Kel­ten­str. 2
79423 Hei­ters­heim
07634/4190
bernd-fleck@web.de
www.ao-heitersheim.de


Ang­ler­gil­de e.V.

Mey­er, Ralph
Haupt­str. 3
79423 Hei­ters­heim
07634/550490


Arbeits­grup­pe 55+

Reis­gies, Erwin
Bad­haus­str. 3
79423 Hei­ters­heim
07634/503606
e.reisgies@t‑online.de


Bür­ger­ver­ein Gal­len­wei­ler e.V.

Vog­ler Dr., Moni­ka
In der Etz­matt 9
79423 Hei­ters­heim
07633/9234067
voglers@t‑online.de
http://bv-gallenweiler.jimdo.com


Chor der Pfarr­ge­mein­de St. Bar­tho­lo­mä­us

Klaus­mann, Gün­ther
Johan­ni­ter­str. 25 a
79423 Hei­ters­heim
07634/1861
guenther.klausmann@gmx.de


Die Senio­ren Hei­ters­heim

Win­ter, Franz
Kel­ten­stra­ße 23a
79423 Hei­ters­heim
07634/507098
franz.josef.winter@gmx.de


Drei­eck­land­mu­se­um Hei­ters­heim e.V.

Heiss, Johan­nes
Kreuz­mat­ten­str. 9
79423 Hei­ters­heim
07634/519590


DRK

Chris­toph Rive
Am Sulz­bach 72
79423 Hei­ters­heim
07634/1518


Flücht­lings­hil­fe
Will­kom­men in Hei­ters­heim

Ansprech­part­ner:
Kilwing, Rena­te
Schmid­ho­fe­ner Str. 8
07633/82572
www.willkommen-in-heitersheim.de
info@willkommen-in-heitersheim.de


För­der­ver­ein Kleinkaliber-Schützenverein Hei­ters­heim

Bau­er, Erwin
Müh­len­str. 18
79432 Hei­ters­heim
07634/35127
bauer.heitersheim@live.de


För­der­kreis der Johan­ni­ter Grund- und Werk­re­al­schu­le Hei­ters­heim e.V.

1. Vor­sit­zen­de:
Bein, San­dra
Mero­win­ger Str. 12
79423 Hei­ters­heim


För­der­kreis der Mal­te­ser­schu­le Hei­ters­heim e.V.

Hotz, Klaus
Jahn­str. 26
79423 Hei­ters­heim
07634/50721–0


För­der­ver­ein StrauSchoeh-Schlurbi e.V.

Amann, Klaus
Am Sulz­bach 16
79423 Hei­ters­heim
fv@s‑hoch3.de


Frau­en­ver­ein Hei­ters­heim e.V.

Kam­me­rer, Fran­zis­ka
Im Bach­acker 20
79423 Hei­ters­heim
frauen-heitersheim@gmx.de


Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr

Ull­wer, Kai
Kreuz­mat­ten­str. 1
79423 Hei­ters­heim
07634/402–30
kai.ullwer@feuerwehr-heitersheim.de
www.feuerwehr-heitersheim.de


Freun­des­kreis FCH e.V.

Häder Roland
Anne-Frank-Str.2
79423 Hei­ters­heim
07634/2412

roland.haeder@gmx.de


Freun­des­kreis der Real­schu­le Hei­ters­heim e.V.

Pozs­gai, Simo­ne
Feld­berg­weg 24
79423 Hei­ters­heim
07634/695825


Freundes- und För­der­kreis “Haus Ulri­ka”

Greot­ti, Chris­ta
Am Sulz­bach 14 A
79423 Hei­ters­heim
07634/552293


Fuss­ball­club e.V.

Fünf­geld, Hans-Joachim
Kel­ten­str. 4
79423 Hei­ters­heim
0151/55067561
www.fc-heitersheim.de


FW Hei­ters­heim e.V.

Rupp, Ange­li­ka
Am Schilz­berg 12
79423 Hei­ters­heim
07634/4221


Gewer­be­ver­ein e.V.

Walz, Manue­la
Haupt­str. 28
79423 Hei­ters­heim
07634/3867
www.gewerbeverein-heitersheim.de


Guggemusik-Strauschoeh-Schlurbi e.V.

Löff­ler, Mar­cus
Römer­stra­ße 8
79423 Hei­ters­heim
07634/50 85 40
www.strauschoeh-schlurbi.de
1.Vorstand@s‑hoch3.de


Hand­ball Löwen Hei­ters­heim e.V.

Kruck, Mar­cus
Schil­lings­tr. 6 a
79423 Hei­ters­heim
07634/4682
www.handball-heitersheim.de
erster.vorstand@handball-heitersheim.de


Hel­fer­kreis Hei­ters­heim

Jos­wig Dr., Hans-Peter
Ale­man­nen­str. 14
79423 Hei­ters­heim
07634/695658
darodi@gmx.de


His­to­ri­sche Gesell­schaft der Mal­te­ser­stadt Hei­ters­heim e.V.

Haupt­str. 9
79423 Hei­ters­heim

 

Tel­ler Dr., Anne

Kon­takt:
http://historische-heitersheim.de

http://historische-heitersheim.de/page/kontakt


Kin­der­club Gal­len­wei­ler e.V.

Herleth-Dang, Vale­rie
Eschba­cher Str. 8a
79423 Hei­ters­heim
07633/9883062
www.kinderclub-gallenweiler.jimdo.com
vherleth@gmx.de


Kleinkaliber-Schützenverein e.V.

Hiss, Eber­hard
Hin­term stol­zen Hag 41
79423 Hei­ters­heim
07634/3335
0152/09844740
www.kksv-heitersheim.de
eberhard.hiss@online.de 


Kol­ping­fa­mi­lie Hei­ters­heim e.V.

Bau­er, Bernd
Haupt­stra­ße 67
79295 Sulz­burg
07634/6343
kolping-heitersheim@t‑online.de


Land­frau­en­ver­ein
Orts­grup­pe Hei­ters­heim

Adler, Mari­ta
Eschba­cher Str. 20 b
79423 Hei­ters­heim
07633/9399199
Marita.Adler@t‑online.de


Malteser-Fanfarenzug e.V

Zim­mer­mann, Alex­an­dra
Post­fach 1113
79419 Hei­ters­heim
vorstand@mfzh.de
www.fanfarenzug-heitersheim.de


Mal­te­ser­fun­ken e.V.

Huf­schmidt Jür­gen
Zigel­hof­str. 2
79282 Ballr.- Dot­tin­gen
07634/695968
vorstand@malteserfunken-heitersheim.de
www.malteserfunken.de


Muettersproch-Gsellschaft “Zwi­sche Bel­che un Rhii”

Schwei­zer, Bri­git­te
St.Vitusstr. 7
79219 Staufen-Wettelbrunn
07633/5000
a.b.schweizer@web.de


Musik­ver­ein e.V.

Höf­ler, Gerd
Schnurr­gas­se 1,
79423 Hei­ters­heim
07634/5517–50
info@gerd-hoefler.de
www.mv-heitersheim.de


Brass­ensem­ble uff­Brasst

Uwe Brauch
07634 / 4972
frage@uffbrast.de
www.uffbrasst.de


Pfad­fin­der Hei­ters­heim CPD e.V.

Mar­kus Ehle
Schwar­zen­berg­str. 18
79423 Hei­ters­heim
0159/08134210
markus-ehle@t‑online.de


Pfad­fin­der “Roy­al Ran­gers”

Hinsch, Klaus
Mal­te­ser­str. 27
79423 Hei­ters­heim
07634/908353


Salt Creek Ghosts Squa­re­dance Club e.V.

Eckel­mann, Vale­rie
Kirch­gas­se 4
79379 Müll­heim
salt-creek-ghosts@web.de
www.salt-creek-ghosts.webnode.de


Schach­club Hei­ters­heim e.V. 

Nozu­lak Dr., Joa­chim
In der Zie­ge­lei 1
79423 Hei­ters­heim
07634/4630
joachim.nozulak@online.de
www.schachclub-Heitersheim.de


 

Stimm­werk Hei­ters­heim e.V.

Lin­der, Peter
Johan­ni­ter­str. 82
79423 Hei­ters­heim
07634/2494
e‑mail: vorstand@stimmwerk-heitersheim.de
Män­ner­chor 1841: www.stimmwerk-heitersheim.de/maennerchor-sulzbachtal.html
Inter­mez­zo: www.stimmwerk-heitersheim.de/intermezzo.html
Jugend­chor “Hard Chör­chen”: www.stimmwerk-heitersheim.de/hard-choerchen.html


Nar­ren­zunft Sulz­bach­geis­ter e.V.

Schnei­der, Dani­el
Auf dem Gra­ben 5
79219 Stau­fen
0176/22514314
d.ch.schneider@gmail.com
www.sulzbachgeister.de


Ten­nis­club Rot-Weiß e.V.

Den­nis Cos­ta­bell
Am Sulz­bach 42
79423 Hei­ters­heim

vorstand@tennisverein-heitersheim.de
www.tennisverein-heitersheim.de


Tier­hil­fe Hei­ters­heim e.V.

Scheidt­hau­er, Rai­ner
Mal­te­ser­str. 36
79423 Hei­ters­heim
07634/568015


Tuko­le­re Wamu e.V. Gemein­sam für eine Welt

Schweizer-Ehrler, Ger­trud
In der Etz­matt 14
79423 Hei­ters­heim
07633/82150
www.tukolere-wamu.de
G.J.Ehrler@t‑online.de


Turn­ver­ein e.V.

mit fol­gen­den Abtei­lun­gen:
Aero­bic, Cheer­lea­ding, Judo, Ju-Jutsu, Tisch­ten­nis, Tri­ath­lon, Tur­nen und Vol­ley­ball

Kern, Diet­mar
Am mitt­le­ren Pfad 1
79423 Hei­ters­heim
07634/551836
http://www.tvheitersheim.de
vorsitzender@tvheitersheim.de


VdK-Ortsverband Hei­ters­heim

Feh­ren­bach, Hans-Jürgen
In der Etz­matt 23
79423 Heitersheim-Gallenweiler
07633/981766
JFehrenbach@t‑online.de


IG Wein und Tou­ris­mus (frü­her: Ver­kehrs­ver­ein Hei­ters­heim)

Höf­ler, Andre­as
Feld­berg­weg 8
79423 Hei­ters­heim
andreas.hoefler@online.de


Wua­la nu oru­ku­la e.V. – Säen und Ern­ten

Joao, Sal­va­dor
Wer­den­berg­str. 6
79423 Hei­ters­heim
salvador.joao@wuala-nu-orukula.freiburg.org